ZADZWOŃ
RODO
Edukacja
Edukacja

Polityka

prywatności

Celem Administratora jest Ochrona Prywatności Użytkowników  należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 

Mając na uwadze powyższe, w trosce o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony edu.face-clinic.pl („Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Słownik:

 1. Użytkownik - każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego edu.face-clinic.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie edu.face-clinic.pl - Face-Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zarejestrowana, pod numerem KRS 0000676274, NIP: 5223091060, REGON 367200418, z adresem: ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa. 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu edu.face-clinic.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.


 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych- Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych - Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. Treść wiadomości;
 5. Temat wiadomości.


 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1. Komunikacji z Użytkownikiem. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
 2. W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora, z tytułu wykonania ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 4. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 5. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
 6. W celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora. Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów.
 8. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.
 9. W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.


 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 1. Prawa Użytkownika:
 1. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
 2. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: e-email: kursy@face-clinic.pl


 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 1. Przechowywanie danych osobowych
 1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 2. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej. 1. Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie w celu uaktualnienia informacji w niej zawartych oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. 

 1. Informacje kontaktowe

Uzyskanie informacji dotyczących Polityki Prywatności, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem danych osobowych: Face-Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Łuczek 4, 02-434 Warszawa, drogą pocztową lub z wykorzystaniem adresu email: kursy@face-clinic.pl

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.

Face-Clinic
sp. z.o.o., sp. k.
‭+48 503 683 835
kursy@face-clinic.pl