ZADZWOŃ
Dr n. med. lek. stom. lek. med. / specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej
Konrad Walerzak
Absolwent Wydziału Stomatologicznego, a następnie Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Od 25 lat związany z dydaktyką w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, gdzie obecnie prowadzi kursy specjalizacyjne i wykłady dla studentów stomatologii. Współtwórca Face-Clinic NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu w Warszawie. W ciągu 20 lat wraz z Dental Skills Institiute (DSI) przeszkolił  ponad 1500 lekarzy na kilkudziesięciu dwudniowych kursach implantologicznych w zakresie podstawowym oraz zaawansowanym. Prelegent i aktywny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i kursów z obszaru ortognatyki. Członek zespołu Face-Edu, platformy edukacyjnej dla lekarzy stomatologów, gdzie prowadzi kursy z zakresu zespołowego leczenia wad szkieletowych.

W codziennej praktyce lekarskiej dr Konrad Walerzak zajmuje się trudnymi przypadkami wad szkieletowych wymagających interdyscyplinarnego podejścia i leczenia zespołowego. Głównym obszarem zainteresowań dr. Walerzaka jest chirurgia ortognatyczna. Do dziś zoperował około 2500 pacjentów z wadami ortognatycznymi, w tym ponad 1300 w Face-Clinic [stan na 06/2024].

Dr n. med. Konrad Walerzak szczególną wagę przywiązuję do prowadzonych dwukrotnie w ciągu każdego tygodnia odpraw kilkudziesięcioosobowego zespołu Face-Clinic, które pozwalają na staranne przygotowanie i realizację unikalnych w skali kraju zespołowych planów leczenia pacjentów z wadami zgryzu o różnym stopniu nasilenia.
Face-Clinic
sp. z.o.o., sp. k.
‭+48 503 683 835
kursy@face-clinic.pl